trzy płaszczyzny życia, CC-BY-NC, operator-paramedyk

trzy strategiczne płaszczyzny życia: co robię, kim jestem i wartości