pierwszy test, jaki czeka każdego kandydata na operatora, CC-BY-NC, operator-paramedyk

pierwszy test, jaki czeka każdego kandydata na operatora, CC-BY-NC, operator-paramedyk