Wpisy na temat: śmierć

Nie daj się dokładnie opisać (1 Mch 9, 22)

Tweet Ostatnio odkryłem w Piśmie Świętym księgę o tym, jak powinien się zachowywać prawdziwy mężczyzna – Pierwszą Księgę Machabejską. Matatiasz wraz ze swoimi synami prowadzili powstanie skierowane przeciwko hellenizacji Judei i włączeniu Boga Jahwe w grono lokalnych odmian Zeusa. Chciałbym się dzisiaj zatrzymać nad niepozornym wersetem opisującym śmierć jednego z synów Matatiasza – Judy Machabeusza.