więzienie, CC-BY, operator-paramedyk

więzienie, CC-BY, operator-paramedyk

Kiedyś – budynek aresztu wojskowego. Dzisiaj – sala szkoleniowa CTT na Politechnice Krakowskiej.

Kiedyś – budynek aresztu wojskowego. Dzisiaj – sala szkoleniowa CTT na Politechnice Krakowskiej.