Bóg przyjdzie jak operator. Czekaj cierpliwie.

Przyjdzie. Czekaj.