Jesteś ważny (Ps 70, 2)

Parę razy w życiu udawało mi się przez parę miesięcy regularnie modlić Liturgią Godzin, czyli Brewiarzem (jeśli ktoś nie kojarzy – taka książka w czarnej oprawie ze wstążkami, którą często mają księża w konfesjonałach). To modlitwa została ułożona w początkach Chrześcijaństwa po to, żeby Lud Boży modlił się o każdej porze Modlitwa dzieli dzień na osiem modlitw, zwanych Godzinami. Siedem z nich rozpoczyna się drugim wersetem psalmu 70.

Werset ten, w wersji umieszczonej w Brewiarzu, brzmi:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Gdy kiedyś uświadomiłem sobie, co oznacza rozpoczęcie modlitwy tymi słowami, byłem w szoku. Bo, na przykład, w czasie modlitwy wiernych w kościele intencja za obecnych na Mszy jest ostatnia w kolejności i pewnie część osób już jej nie słucha, tylko automatycznie odpowiada „Wysłuchaj nas, Panie”, szukając w portfelu pieniędzy na tacę. Tutaj jest odwrotnie. Odmawiając Brewiarz zaczynam swoją modlitwę od prośby, aby tu i teraz Bóg zajął się właśnie mną. Żeby w tym momencie Bóg nie przejmował się pokojem na świecie, wojnami, chorymi, duszami w czyśćcu, rozwojem Kościoła, polityką, biednymi ani niczym innym, tylko mi pomógł.

źródło: Magnus Manske@commons.wikimedia.org, CC-BS-SA
właśnie w ten sposób nauczyłem się modlić Ps 70, 2

To wezwanie nauczyło mnie trzech rzeczy. Pierwszej – że jestem dla Boga ważny i On naprawdę chce w danej chwili skupić się na tym, żeby mi pomóc (co nie przeszkadza Mu skupić się na każdym, kto w danej chwili się modli). Drugiej – że w każdym momencie swojego dnia ja potrzebuję Jego pomocy. I trzeciej – że trzeba modlić się odważnie, a nie udawać, że się nic nie potrzebuje i wkładać swoje prośby i potrzeby zakopane pomiędzy inne sprawy, które z punktu widzenia Wszechświata mogą być ważniejsze. Uważam, że taka odwaga w modlitwie to piękna rzecz.

Bóg w tej chwili chce się skupić na Tobie

Każdy ksiądz i diakon odmawia drugi werset psalmu siedemdziesiątego co najmniej cztery razy dziennie (bo niektóre godziny można ze sobą łączyć, a inne pominąć). Zachęcam Cię, żebyś też włączył ten werset do swojej modlitwy. Bo jesteś dla Boga ważny i nie ma nic złego w tym, że chcesz, żeby się Tobą zajął.

A jeśli ktoś chce nauczyć się prosić Boga o uwagę właśnie przez Liturgię Godzin może łatwo nauczyć się takiej formy modlitwy korzystając ze strony www.brewiarz.pl.