zaakceptuj swoją sytuację: bez Boga sobie nie poradzisz

bez Boga każdy z nas jest w beznadziejnej sytuacji