CC-0, jarmoluk@pixabay.com

dziecko – potrafisz się tak modlić?

Ojcze nasz, który JESTEŚ w Niebie…

Ojcze nasz, który JESTEŚ w Niebie…